Kosten van het lidmaatschap

ZC’37 is een watersportvereniging met een haven waarin haar leden een ligplaats kunnen krijgen. We proberen daarbij de kosten zo laag mogelijk te houden. Desondanks worden er natuurlijk kosten in rekening gebracht.

De jaarlijkse kosten

  • Het lidmaatschap voor de watersportvereniging ZC’37
  • Kosten voor uw ligplaats (een bedrag per m2)

Eventueel kunnen daar de volgende posten bijkomen:

  • De tarieven tijdens de winter gaan per m2 of andere winter opties
  • Toeristenbelasting voor leden die buiten de gemeente Kampen wonen

Lid worden? Ga naar het aanmeldingsformulier lidmaatschap.

Eenmalige renteloze lening
Als u een ligplaats krijgt toegewezen of als er een grotere boot is aangeschaft is er een éénmalige kostenpost: de obligatielening. Onze haven heeft jaarlijks onderhoud nodig en bij een grote jachthaven zoals ZC’37, lopen deze bedragen hard op. Om dit onderhoud mogelijk te maken is er besloten om met een obligatielening te werken. U geeft aan de vereniging een renteloze lening in de vorm van een obligatie die teruggevraagd kan worden bij het opzeggen van een ligplaats. De hoogte van het bedrag wat u uitleent aan de vereniging wordt als volgt vastgesteld:

  • Obligatie – schip < 15 m2 € 155
  • Obligatie – schip > 15 m2 en < 30 m2  € 310
  • Obligatie – schip > 30 m € 625