Corona en Jachthaven ZC ’37

  • Overnachten in de boot of in bijvoorbeeld een camper is in en op de haven tot 1 juni niet toegestaan.
  • Alle activiteiten, inclusief het jeugdzeilen zijn afgelast tot tenminste 1 juni 2020.
  • Het Hanzekof is tot tenminste 1 juni 2020 voor iedereen gesloten.
  • Bij het te water laten van schepen bepaalt de havenmeester de procedure en zit op de trekker. Er wordt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en de eigenaar is met niet meer dan met één extra persoon aanwezig. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Na het te water laten van de boot vaart de eigenaar van de boot direct weg.
  • Het zetten van de mast is voorlopig niet mogelijk!
  • De haven is uitsluitend en alleen toegankelijk voor direct schipgebonden activiteiten. Dat betekent: het verrichten van werkzaamheden aan je boot, aan boord gaan en vertrekken of terugkomen. Onderlinge afstand van elkaar is altijd en tenminste 1,5 meter. Dat betekent dat je moet wachten op je schip of op de vaste wal als zich iemand op de steiger bevindt.
  • Handhaving. Wie zich niet aan deze regels houdt of de aanwijzingen van de havenmeester niet opvolgt, is met onmiddellijke ingang niet langer welkom op de haven tot 1 juni 2020 of zoveel langer als de maatregelen van de overheid gelden. Wanneer iemand met een ontzegging toch het haventerrein betreedt, kan het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd en zal de ligplaats dus vervallen.