Adres, havenmeester en noodnummer

Watersportvereniging en Jachthaven ZC’37 
De ingang van de haven is aan de Pijperstaart,
u vult op uw routeplanner Frieseweg 6, Kampen in.
E info@zc37.nl
T 06 52 08 57 48 (havenmeester Victor Hijstek)
I www.zc37.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen
In ‘Case of Emergency’ (ICE) kunt u het noodtelefoonnummer bellen
van de haven coördinator van ZC’37: 06-30262840