Opzeggingsformulier lidmaatschap en/of ligplaats ZC’37

Opzegging van uw lidmaatschap en/of ligplaats dient plaats te vinden binnen het boekjaar dat loopt van 1 oktober t/m 30 september. (Zie artikel 6 lid 1 Statuten Zeilvereniging ZC’37.)

Toelichting opsturen toegangssleutel hek en obligatie
De toegangspas en de obligatie kunt u aangetekend opsturen naar de penningmeester van de stichting Jaap Dijkstra (adres hieronder) o.v.v. uw bank/girorekening waarop het obligatiebedrag en de borg van de toegangspas wordt teruggestort.
De toegangspas kan ook bij de havenmeester worden ingeleverd.

Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37
T.a.v. Jaap Dijkstra
Thorbeckewal 39
8011 WB Zwolle