Watersportvereniging ZC’37

ZC’37 is een watersportvereniging met een lange historie: we zijn in 1937 opgericht en had aanvankelijk haar thuisbasis in de Bovenhaven. De vereniging verzorgt als enige in Kampen zeillessen voor de jeugd, organiseert allerlei activiteiten: winterwandeling, de feestelijke opening en sluiting van het vaarseizoen, lezingen en andere bijeenkomsten. Naast het organiseren van verenigingsactiviteiten heeft de vereniging ook een jachthaven waar leden een ligplaats kunnen krijgen. Het reguliere onderhoud van de haven wordt voor een groot deel door de leden zelf gedaan.

Lid worden
Spreekt onze vereniging en jachthaven u aan en wilt u een ligplaats bij ons? Dat kan, aanmelden doet u door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Ingevulde formulieren kunt u bij voorkeur per e-mail sturen naar leden@zc37.nl of anders naar ons postadres: Postbus 152, 8260 AA Kampen.

Iedereen kan lid worden; vanaf 8 jaar wordt je jeugdlid en vanaf 18 jaar wordt je gewoon lid. Vaste ligplaatsen worden alleen aan leden verhuurd, echter passanten zijn van harte welkom. Onze jachthaven biedt ook mogelijkheden voor winterstalling in een loods, op de wal en groot onderhoud in een verwarmde onderhoudsloods die per week te huur is.


De aanmeldformulieren voor het lidmaatschap en de winterstalling zijn te vinden onder de link: Formulieren & Documenten. Op deze pagina zijn ook andere belangrijke documenten te vinden zoals de statuten, havenreglement en verhuurvoorwaarden.
De tarieven van de ligplaatsen en stallingsmogelijkheden kunt u vinden onder de link: tarievenlijst voor leden 

Foto’s van onze jachthaven gemaakt door Hans de Vries, één van onze leden.