Corona en Jachthaven ZC ’37

  • Overnachten in de haven is mogelijk en toegestaan.
  • De toiletten en de douches zijn open voor gebruik. Er kan eventueel een beperkt gebruik gelden die is gebaseerd op actuele en landelijke maatregelen.
  • Het is mogelijk om op afspraak met de havenmeester (06 52 08 57 48 of via havenmeester@zc37.nl) de mast te zetten. Ook hier geldt dat de havenmeester de procedure bepaald.
  • Alle activiteiten worden middels de actueel geldende landelijke Corona maatregelen georganiseerd.
  • In verband met Corona kunnen er beperkende maatregelen gelden in de Hanzekof.
  • Bij het te water laten van schepen bepaalt de havenmeester de procedure.
  • Handhaving. Wie zich niet aan deze regels houdt of de aanwijzingen van de havenmeester niet opvolgt, is met onmiddellijke ingang niet langer welkom op de haven zolang als de maatregelen van de overheid gelden. Wanneer iemand met een ontzegging toch het haventerrein betreedt, kan het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd en zal de ligplaats vervallen.