Corona en Jachthaven ZC ’37

  • Overnachten in de haven is mogelijk en toegestaan.
  • De toiletten en de douches gaan gefaseerd open. Aanvankelijk één douche bij de loods voor de mannen en één voor de vrouwen. De douches in de boerderij blijven voorlopig gesloten, toiletbezoek is daar alleen bedoeld voor vaste ligplaatshouders. De deur is afgesloten met een codeslot, de code verkrijgbaar bij de havenmeester (06 – 5208 5748). Daarbij gelden de regels die we eerder al aangaven: niet meer dan één persoon gelijktijdig naar binnen, aangeven dat het toilet bezet is. De handen vooraf wassen en de toiletbril ontsmetten (we zorgen voor een ontsmettingsmiddel). Na het toiletgebruik ontsmet je de bril weer, daarna was je de handen en verlaat het gebouw. Ontsmetten doe je door de vloeistof op closetpapier aan te brengen en de bril af te vegen, waarna het toiletpapier in de toiletpot gaat.
  • Als u op de haven of op de steiger loopt, dan is de onderlinge afstand van elkaar altijd en tenminste 1,5 meter. Dat betekent dat je moet wachten op je schip of op de vaste wal als zich iemand op de steiger bevindt.
  • Het is mogelijk om op afspraak met de havenmeester (06 52 08 57 48 of via havenmeester@zc37.nl) de mast te zetten. Ook hier geldt: steeds 1,5 meter afstand houden en de aanwijzingen van de havenmeester strikt opvolgen. De havenmeester bepaalt of een voorgenomen mastzetting kan doorgaan.
  • Alle activiteiten, inclusief het jeugdzeilen, zijn afgelast tot een nader te bepalen datum.
  • Het ‘Hanzekof‘ is ook tot een nader te bepalen datum voor iedereen gesloten.
  • Bij het te water laten van schepen bepaalt de havenmeester de procedure en zit op de trekker. Er wordt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en de eigenaar is met niet meer dan met één extra persoon aanwezig. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Na het te water laten van de boot vaart de eigenaar van de boot direct weg.
  • Handhaving. Wie zich niet aan deze regels houdt of de aanwijzingen van de havenmeester niet opvolgt, is met onmiddellijke ingang niet langer welkom op de haven zolang als de maatregelen van de overheid gelden. Wanneer iemand met een ontzegging toch het haventerrein betreedt, kan het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd en zal de ligplaats vervallen.