Havenmeester, bestuur en commissies

Havenmeester
Victor Hijstek
De gastheer van de haven en havenmeester is er voor alle operationele zaken op de haven en is te bereiken via het telefoonnummer 06 52 08 57 48 (graag voor 09.30) en via havenmeester@zc37.nl
Voorzitter
Tom Korf
De voorzitter is via voorzitter@zc37.nl te bereiken. Bij hem kunt u terecht met allerlei vragen over ZC ’37 en haar doelstellingen en beleid. Telefonisch is hij ’s avonds na 20:00 uur bereikbaar via 06 20 66 25 34
Secretaris
Harco Wimmenhove
Alles waarvan u vindt dat het bestuur dit moet weten kunt u sturen naar de secretaris van ZC’37 via secretaris@zc37.nl of naar de postbus van ZC’37: Postbus 152, 8260 AA Kampen.
Penningmeester vereniging
Erik Phernambucq
De penningmeester vereniging beheert de financiën van de vereniging. Zijn e-mailadres is: penningmeester.vereniging@zc37.nl.
Penningmeester stichting
Roelof van Ittersum
De penningmeester van de stichting beheert de financiën met betrekking tot het exploiteren en onderhouden van de haven en de ligplaatsen. De penningmeester stuurt ook de factuur voor de ligplaats. Zijn e-mailadres is: penningmeester.stichting@zc37.nl.
Leden- en ligplaatsadministratie
Sidney Slagter
De leden- en ligplaatsadministratie houdt het ledenbestand op orde en registreert alle aanvragen met betrekking tot de ligplaatsen. Heeft u wijziging in uw adres, e-mailadres of wilt u zich aan-/afmelden kunt u dit doorgeven via leden@zc37.nl. Heeft u vragen over de ligplaatsen, bijv. een aanvraag,  verplaatsing, wijziging van uw schip of opzegging, gebruik dan het e-mailadres ligplaatsen@zc37.nl.
Havencoördinator
Johan van Assen
De havencoördinator is verantwoordelijk voor havenzaken, planning en strategie. Het e-mailadres van de havencoördinator is: havenco@zc37.nl.

Commissies
Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten die tot doel hebben de onderlinge band in de vereniging te versterken. Ook beheert deze commissie het club-onderkomen: ‘Het Hanzekof’. Ideeën, commentaar of een aanmelding als vrijwilliger zijn altijd welkom, u kunt ze sturen naar activiteiten@zc37.nl
Jeugdzeilcommissie
De Jeugdzeilcommissie heeft tot doel kinderen op een heel plezierige manier in aanraking te laten komen met de watersport. We doen dit door zeillessen voor kinderen aan te bieden. Tegen een laag tarief kunnen kinderen vanaf 8 jaar zeillessen volgen in Optimisten van de vereniging en begeleid door een groep enthousiaste instructeurs en ouders. Aan het eind van de zeilcursus is er een sluitingsweekend met wedstrijdjes en ander leuke activiteiten. Voor meer informatie: jeugdzeilen@zc37.nl
Naast de zeillessen voor kinderen is er sinds een aantal jaren ook Schoolzeilen mogelijk. Samen met de puntervereniging en de kanovereniging wordt aan een aantal scholen de mogelijkheid geboden om met een groep kinderen een halve dag aan watersport te doen in onze haven. Inmiddels maken er een aantal scholen enthousiast gebruik van.
Ligplaatscommissie
Bij de ligplaats commissie komt u terecht, wanneer u een ligplaats aanvraagt, een andere plek wilt of wanneer u een ander schip heeft gekocht en u niet meer in de huidige box past. De ligplaatscommissie deelt de ligplaatsen in op basis van de beschikbare plaatsen en de best passende boot in een box. Het emailadres van de ligplaatscommissie is: ligplaatsen@zc37.nl
Pr-commissie
Johan van der Toolen
De pr-commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van ZC’37 en maken daarbij gebruik van media als het internet, Facebook en Twitter. Ook het Club magazine Palaver, nieuwsbrieven en dergelijke vallen onder de verantwoordelijkheid van commissie. De pr-commissie kan het niet alleen af, wij zijn altijd op zoek naar artikelen, aanbevelingen of reisverhalen. Uw bijdrage kunt u mailen naar: redactiecommissie@zc37.nl
Webmaster
Bij vragen of zaken met betrekking tot de website kunt u bij onze webmaster Sidney Slagter terecht te bereiken via webmaster@zc37.nl