Ruimte voor de Rivier

Vanaf 1 februari 2016 wordt in het Dronter Meer ter hoogte van het Reeve-eiland een keersluis gebouwd. Dit gebeurt in het kader van Ruimte voor de Rivier en maakt onderdeel uit van de werken die er voor moeten zorgen dat men in en rond Kampen ook in de toekomst droge voeten houdt. De werkzaamheden gaan duren tot zeker 20 januari 2017. Gedurende de bouwtijd is de doorvaartbreedte beperkt tot slechts 20 meter. Het is in die tijd voor schepen verboden om elkaar te ontmoeten of op te lopen. Het is verstandig om je te melden op kanaal 10 als je marifoon hebt en daar langs wilt. Op die manier kan je een afspraak maken voor je passage.

Overigens is er eind vorig jaar een uitspraak geweest van de Raad van State die tot gevolg heeft dat de laatste 150 meter van de Reevegeul niet bevaren mag worden omdat daar een nieuw leefgebied voor zeldzame vogels (Roerdomp en Grote Karekiet) is ontwikkeld. Jammer voor de watersport, die toch in heel veel gevallen geacht wordt samen met de natuur te kunnen plaatsvinden. Omdat de Raad van State de hoogste rechter is op dit gebied, is er geen hoger beroep meer mogelijk, voorlopig moeten we het maar even met de ze uitspraak doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *