Lidmaatschap

Zc'37 iedereen kan lid worden


Spreekt onze vereniging en jachthaven u aan en wilt u een ligplaats bij ons? Aanmelden doet u door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier (zie documenten & formulieren). Ingevulde formulieren kunt u als bijlage in een e-mail sturen naar leden@zc37.nl of per post naar de ledenadministratie. 

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen. Men kan pas lid worden als men 18 jaar is, jongere mensen kunnen jeugdlid worden. Vaste ligplaatsen zijn alleen voor de leden van de vereniging, passanten zijn natuurlijk van harte welkom.

Onder het kopje Formulieren & Documenten meer informatie.


De tarieven van de ligplaatsen kunt u vinden onder het kopje:

Jachthaven ZC ’37 ” bij “tarievenlijst”.