Adres, ICE, Havenmeester en Bestuur

Watersportvereniging en Jachthaven ZC’37

Adres
Watersportvereniging en Jachthaven ZC ’37 
Friese Weg 6 (de ingang van de haven is aan de Pijperstaart)
8267 AD Kampen

Email                 : info@zc37.nl
Website            : http://www.zc37.nl

Locatie              : ZC’37

 

GPS gegevens:   520 34′ 08″ N
                             050 54′ 35″ E

Het adres en de routebeschrijving over de weg:

ICE
In Case of Emergency (ICE) telefoon voorzitter: 06 22 40 53 98

Havenmeester: Victor Hijstek
De gastheer van de haven en havenmeester is er voor alle operationele zaken op de haven en is te bereiken via het telefoonnummer: 06 52 08 57 48. Graag voor 09.30.

E-mail: havenmeester@zc37.nl

Bestuur
Voorzitter: Johan van der Toolen
De voorzitter is via het e-mailadres: voorzitter@zc37.nl te bereiken. Bij hem kunt u terecht met allerlei vragen over ZC ’37 en haar doelstellingen en beleid. Telefonisch is hij ’s avonds na 20:00 uur bereikbaar via 06 2240 5398.

Secretaris: Hans Frerichs
Alles waarvan u vindt dat het bestuur dit moet weten kunt u sturen naar de secretaris van ZC’37 via het e-mailadres: secretaris@zc37.nl , of naar de postbus van ZC’37: Postbus 152, 8260 AA Kampen.

Penningmeester vereniging: Eric Roosink
De penningmeester vereniging beheert de financiën van de vereniging. Zijn e-mailadres is: penningmeester.vereniging@zc37.nl.

Penningmeester stichting: Jaap Dijkstra
De penningmeester van de stichting beheert de financiën met betrekking tot het exploiteren en onderhouden van de haven en de ligplaatsen. De penningmeester stuurt ook de factuur voor de ligplaats. Zijn e-mailadres is: penningmeester.stichting@zc37.nl.

Leden- en ligplaatsadministratie: Jan Bassa
De leden- en ligplaatsadministratie houdt het ledenbestand op orde en registreert alle aanvragen met betrekking tot de ligplaatsen.

Heeft u wijziging in uw adres, e-mailadres of wilt u zich aan-/afmelden kunt u dit doorgeven via leden@zc37.nl.

Heeft u vragen over de ligplaatsen, bijv. een aanvraag,  verplaatsing, wijziging van uw schip of opzegging, gebruik dan het e-mailadres ligplaatsen@zc37.nl.

Havencoördinator: Hans Strikkers
De havencoördinator is verantwoordelijk voor havenzaken, planning en strategie. Het e-mailadres van de havencoördinator is: havenco@zc37.nl.

Commissies

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert activiteiten die tot doel hebben de onderlinge band in de vereniging te versterken. Ook beheert deze commissie het club-onderkomen: ‘Het Hanzekof’.

Ideeën, commentaar of een aanmelding als vrijwilliger zijn altijd welkom, u kunt ze sturen naar het e-mailadres: activiteiten@zc37.nl

Jeugdzeilcommissie
De Jeugdzeilcommissie heeft tot doel kinderen op een heel plezierige manier in aanraking te laten komen met de watersport. We doen dit door zeillessen voor kinderen aan te bieden. Tegen een laag tarief kunnen kinderen vanaf 8 jaar zeillessen volgen in Optimisten van de vereniging en begeleid door een groep enthousiaste instructeurs en ouders. Aan het eind van de zeilcursus is er een sluitingsweekend met wedstrijdjes en ander leuke activiteiten.

Naast de zeillessen voor kinderen is er sinds een aantal jaren ook Schoolzeilen mogelijk. Samen met de puntervereniging en de kanovereniging wordt aan een aantal scholen de mogelijkheid geboden om met een groep kinderen een halve dag aan watersport te doen in onze haven. Inmiddels maken er een aantal scholen enthousiast gebruik van.

Ligplaatscommissie
Bij de ligplaats commissie komt u terecht, wanneer u een ligplaats aanvraagt, een andere plek wilt of wanneer u een ander schip heeft gekocht en u niet meer in de huidige box past. De ligplaatscommissie deelt de ligplaatsen in op basis van de beschikbare plaatsen en de best passende boot in een box.
Het emailadres van de ligplaatscommissie is: ligplaatsen@zc37.nl

Pr-commissie
De pr-commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van ZC’37 en maken daarbij gebruik van media als het internet, Facebook en Twitter. Ook de meer traditionele methoden als het Club magazine Palaver, nieuwsbrieven en dergelijke vallen onder de verantwoordelijkheid van commissie.
De pr-commissie kan het niet alleen af, wij zijn altijd op zoek naar artikelen, aanbevelingen of reisverhalen.
Uw bijdrage kunt u mailen naar: redactiecommissie@zc37.nl

Webmaster
Bij vragen of zaken met betrekking tot de website kunt u bij onze webmaster Sidney Slagter terecht te bereiken via het e-mailadres: webmaster@zc37.nl