heb je nog een papieren vaarbewijs???

Sinds 1 januari 2016 is het papieren Klein Vaarbewijs niet langer geldig als document om de vaarbevoegdheid mee aan te tonen. Mocht je toch nog in het bezit zijn van een papieren vaarbewijs, dan riskeer je een boete als je nog met dit exemplaar blijft varen. VAMEX biedt je nog tot het einde van 2016 de mogelijkheid uw oude papieren vaarbewijs gratis om te ruilen voor een
nieuw exemplaar. Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk uw papieren vaarbewijs nog gratis om te ruilen. Kijk op de website van Vamex (www.vamex.nl/aanvragen/omruilen) voor meer informatie.

Stremmingen Stadsbrug Kampen

Onderwerp : Stremming Stadsbrug zomer 2016
Datum : 25 februari 2016

Beste watersporters,

De afgelopen periode heeft u van Isala Delta informatie ontvangen over werkzaamheden rondom de
Stadsbrug en de stremmingen en maatregelen die hiervoor gelden. Wij kunnen ons voorstellen
dat de genoemde data verwarrend kunnen werken. In deze brief zetten wij alle
werkzaamheden en stremmingen/maatregelen van de Stadsbrug nog een keer op een rij.
In april wordt ter hoogte van de vaarweg van de Stadsbrug bodembescherming aangebracht.
Dit houdt in dat een constructie van doek en stenen op de bodem rond de Stadsbrug
aangebracht wordt, om erosie rond de Stadsbrug te voorkomen. Om dit te kunnen realiseren,
wordt de vaarweg 2x 48 uur gestremd. Er zijn reservedata opgenomen in het geval van
onwerkbaar weer of andere onvoorziene omstandigheden.
Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt begonnen met de voorbereiding van het
monteren van de nieuwe aanvaarbeveiliging van de Stadsbrug (schanscaissons). Deze
voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het leeghalen van de – in november
aangebrachte- buispalen. De start van deze werkzaamheden is in week 19 (afhankelijk of de
bodembescherming is aangebracht). Voor deze werkzaamheden geldt een beperking van de
doorvaartbreedte van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 19.00 uur (iedere werkdag).

Vervolgens worden de schanscaissons gefaseerd gemonteerd. Afhankelijk van de aard van de
werkzaamheden wordt de vaarweg iedere werkdag of volledig gestremd of geldt een beperking
van de doorvaartbreedte tussen 07.00 – 19.00 uur.
Aangezien een deel van de schanscaissons zich onder het wateroppervlak bevindt, worden in
combinatie met de afbouw van de schanscaissons nog 7 buispalen in de bodem van de IJssel
geheid als visuele markering voor de scheepvaart. Tijdens deze werkzaamheden geldt een
beperking van de doorvaartbreedte.
In de bijlage staan alle werkzaamheden en bijbehorende vaarwegmaatregelen op een rij.

Met vriendelijke groet,
namens Isala Delta,

D.J. Zwemmer
projectmanager
Isala Delta

Bezoekadres
Engelenbergplantsoen 5
8266 AB Kampen
Correspondentieadres
Engelenbergplantsoen 5
8266 AB Kampen

Bijlage

Overzicht werkzaamheden Stadsbrug Kampen
Stremmingen Stadsbrug

Week 15 (ma 11-04-2016 t/m vr 15-04-2016)
Aantal dagen: woensdag 13 april 07.00 uur tot en met vrijdag 15 april 07.00 uur
Hinder: 48 uur vaarweg gestremd
Werkzaamheden: Aanbrengen bodembescherming

Week 16 (ma 18-04-2016 t/m vr 22-04-2016)
Aantal dagen: woensdag 20 april 07.00 uur tot en met vrijdag 22 april 07.00 uur
Hinder: 48 uur vaarweg gestremd
Werkzaamheden: RESERVE – Aanbrengen bodembescherming

Week 17 (ma 25-04-2016 t/m vr 29-04-2016)
Aantal dagen: woensdag 27 april 07.00 uur tot en met vrijdag 29 april 07.00 uur
Hinder: 48 uur vaarweg gestremd
Werkzaamheden: Aanbrengen bodembescherming

Week 19 (ma 09-05-2016 t/m vr 13-05-2016)
Aantal dagen: woensdag 11 mei 07.00 uur tot en met vrijdag 13 mei 07.00 uur
Hinder: 48 uur vaarweg gestremd
Werkzaamheden: RESERVE – Aanbrengen bodembescherming

Week 19 (ma 09-05-2016 t/m vr 13-05-2016)
(indien werkzaamheden aanbrengen bodembescherming gereed zijn)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Leeghalen buispalen t.b.v. voorbereiding montage schanscaissons

Week 20 (ma 16-05-2016 t/m vr 20-05-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Leeghalen buispalen t.b.v. voorbereiding montage schanscaissons

Week 21 (ma 23-05-2016 t/m vr 27-05-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Hinder: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Monteren onderelementen schanscaissons

Week 22 (ma 30-05-2016 t/m vr 03-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Hinder: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. schanscaissons

Week 23 (ma 06-06-2016 t/m vr 10-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: RESERVE

Week 24 (ma 13-06-2016 t/m vr 17-06-2016)GEEN STREMMINGEN

Week 25 (ma 20-06-2016 t/m vr 24-06-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Monteren tussen- en bovenelementen schanscaissons

Week 26 (ma 27-06-2016 t/m vr 01-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Iedere werkdag vaarweg gestremd van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Afbouw schanscaissons elementen en heien buispalen tbv visuele markering

Week 27 (ma 04-07-2016 t/m vr 08-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Afbouw schanscaissons elementen en heien buispalen tbv visuele markering

Week 28 (ma 11-07-2016 t/m vr 15-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: Heien buispalen t.b.v. visuele markering

Week 29 (ma 18-07-2016 t/m vr 22-07-2016)
Aantal dagen: 5 dagen (maandag t/m vrijdag)
Tijd stremming: Beperkte doorvaartbreedte elke werkdag van 07:00 – 19:00 uur
Werkzaamheden: RESERVE – Heien buispalen t.b.v. visuele markering