Watersportvereniging en Jachthaven ZC ’37

ZC’37 is een watersportvereniging waaraan ook een stichting verbonden is. De club is in 1937 opgericht en had aanvankelijk haar thuisbasis in de Bovenhaven te Kampen. De vereniging verzorgt als enige in Kampen zeillessen voor de jeugd, organiseert allerlei activiteiten (zeilwedstrijden voor de jeugd, winterwandeling, opening en sluiting vaarseizoen, lezingen en andere feestelijke bijeenkomsten). De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de haven en wat daar bij hoort aan onderhoud en beheer. De besturen van beide organisaties zijn bijna gelijk: men noemt dat een personele unie.

Het bestuur van de ZC’37-organisatie bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden. Elk lid van het bestuur heeft een eigen taak. In het bestuur zitten twee penningmeesters. De een beheert het geld van de vereniging en de ander dat van de stichting. De administratie van vereniging en stichting wordt apart gevoerd.

Samenstelling van het bestuur

Johan van der Toolen is onze voorzitter, hij is via het e-mailadres: voorzitter@zc37.nl te bereiken. Bij hem kunt u terecht met allerlei vragen over ZC’37 en haar doelstellingen en beleid. Telefonisch is hij ’s avonds na 20:00 uur bereikbaar via 06 – 2240 5398.

Hans Frerichs is de secretaris, van hem ontvangt u o.a. de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Alle stukken waarvan u vindt dat het bestuur dit moet weten kunt u sturen naar de secretaris e-mailadres: secretaris@zc37.nl, of naar de postbus van de ZC-organisatie: Postbus 152, 8260 AA Kampen

Hans Westerhof is de penningmeester van de stichting, bij hem moet u zijn voor de rekening over de ligplaats. Zijn e-mailadres is: penningmeester.stichting@zc37.nl

Eric Roosink (penningmeester vereniging) beheert de financiën van de vereniging. Zijn e-mailadres is:penningmeester.vereniging@zc37.nl

Jan Bassa is de ledenadministrateur en doet tevens de ligplaatsadministratie. Heeft u wijziging in uw adres en/of e-mailadres kunt u dit doorgeven via leden@zc37.nl

Heeft u vragen over ligplaatsen bijv. een aanvraag gebruik dan het e-mailadres ligplaatsen@zc37.nl

Hans Strikkers heeft de functie van havencoördinator. De havencoördinator is het aanspreekpunt voor alle havenzaken, hij of zij is ook de persoon die namens het bestuur het contact met de havenmeester onderhoudt. Het e-mailadres van de havencoördinator is: havenco@zc37.nl

De familie Zijlstra heeft de activiteiten onder de hoede en beheert het club-onderkomen, het Hanzekof. u kunt hen bereiken via het e-mailadres activiteiten@zc37.nl 

De PR-functie wordt vervuld door een commissie, die bestaat uit Arjen Woudenberg en Johan van der Toolen. Zij zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de ZC’37-organisatie en maken daarbij gebruik van moderne media als het internet, Facebook en Twitter, maar ook de meer traditionele methoden als het clubblad Palaver, nieuwsbrieven en dergelijke. Binnen deze commissie is Sidney Slagther webmaster email:  Webmaster@zc37.nl    

Als u artikelen, aanbevelingen of reisverhalen heeft kunt u deze mailen naar redactiecommissie@zc37.nl